Gói Cáp quang FPT Fiber Play

Lắp mạng cáp quang FPT Hải Phòng, Mạng cáp quang Fiber Play do FPT Hải Phòng cung cấp, FPT Hải Phòng lắp đặt mạng wifi cáp quang gói Fiber Play