Tiến độ sửa chữa cáp quang biển AAG

Tuyến cáp quang biển Châu Á Thái Bình Dương (AAG) có chiều dài hơn 20.000km. Vốn đầu tư vào khoảng 560 triệu USD. Hãng Tata, đơn vị quản lý phân đoạn Singapore của tuyến cáp (Intra – Asia, IA), vừa cập nhật lịch sửa chữa tuyến này cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) […]