Chọn gói dịch vụ

ONCALL 1

Mở rộng 10 máy nhánh
490,000 VND/tháng

Mua ngay

ONCALL 2

Mở rộng 20 máy nhánh
790,000 VND/tháng

Mua ngay

ONCALL 3

Mở rộng 50 máy nhánh
1,690,000 VND/tháng

Mua ngay

ONCALL 4

Mở rộng 100 máy nhánh
2,490,000 VND/tháng

Mua ngay

ONCALL 5

Mở rộng trên 100 máy nhánh

Mua ngay

CHI TIẾT GÓI DỊCH VỤ

  ONCALL 1 ONCALL 2 ONCALL 3 ONCALL 4 ONCALL 5
Tính năng của ONCALL
x x x x x
Mở rộng máy nhánh (extension) 10 20 50 100 >100
Thời gian lưu trữ ghi âm 45 ngày 45 ngày 45 ngày 45 ngày 45 ngày
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Kết nối tích hợp đầu số hotline 1900, 1800 và đầu số cố định x x x x x
Lời chào, nhạc chờ, thư thoại hướng dẫn tự động x x x x x
Định tuyến cuộc gọi x x x x x
Chuyển tiếp cuộc gọi x x x x x
Ghi âm cuộc gọi thoại x x x x x
Ghi âm cuộc gọi video x x x x x
Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào, cuộc gọi ra và cuộc gọi bị nhỡ x x x x x
Hỗ trợ phần mềm gọi thoại, gọi video trên PC, Smartphone x x x x x
Thoại hội nghị x x x x x
Kết nối và gọi nội bộ Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chặn cuộc gọi x x x x x
Nhận thư thoại qua email x x x x x
Tính năng nâng cao
LIÊN HỆ
Lưu trữ ghi âm cuộc gọi vào/ra
Quản lý kế toán, tính cước người dùng
Tích hợp API các ứng dụng quản lý khách hàng mở rộng