COMBO
SUPER30

Chỉ từ
175.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
30Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

COMBO
SUPER80

Chỉ từ
205.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
80Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

COMBO
SUPER100

Chỉ từ
235.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
100Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

COMBO
SUPER150

Chỉ từ
300.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
150Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

COMBO
SUPER30

Chỉ từ
205.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
30Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPTTV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

COMBO
SUPER80

Chỉ từ
215.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
80Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPTTV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

COMBO
SUPER100

Chỉ từ
265.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
100Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPTTV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước

COMBO
SUPER150

Chỉ từ
350.000 đ/tháng
Giá đã bao gồm VAT

Download / Upload
150Mbps

Gần 200 kênh truyền hình

Miễn phí lắp đặt*
Trang bị Modem WiFi & Bộ giải mã FPTTV

Lắp đặt nhanh trong 12h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Ưu đãi tới 03 tháng cước